08 9999 33 14

Bảng Học Phí

BẢNG HỌC PHÍ GIA SƯ

Chi phí của mỗi lớp học tương đương với việc có một gia sư chất lượng đến nhà bạn. Tất cả các bài học đều được giảng dạy TRỰC TIẾP bởi các gia sư giàu kinh nghiệm, Những người mà bạn có thể nhìn thấy, nghe thấy và đặt bất kỳ câu hỏi nào.

Dựa trên kinh nghiệm và thị trường của chúng tôi, chúng tôi đã chuẩn bị bảng học phí sau đây để học viên / phụ huynh tham khảo.

GIA SƯ SINH VIÊN

CẤP HỌC

MN + Lớp 1,2,3,4

Các lớp 5,6,7,8

Các lớp 9,10,11

Lớp 12 + LTĐH

2B/T

800.000 – 900.000

900.000 – 1.100.000

1.100.000 – 1.300.000

1.300.000 – 1.400.000

3B/T

1.200.000 – 1.300.000

1.300.000 – 1.400.000

1.400.000 – 1.600.000

1.600.000 – 1.800.000

4B/T

1.600.000 – 1.700.000

1.700.000 – 1.800.000

1.900.000 – 2.200.000

2.200.000 – 2.400.000

5B/T

2.000.000 – 2.200.000

2.200.000 – 2.300.000

2.400.000 – 2.600.000

2.700.000 – 2.800.000

GIA SƯ GIÁO VIÊN TỰ DO

CẤP HỌC

MN + Lớp 1,2,3,4

Các lớp 5,6,7,8

Các lớp 9,10,11

Lớp 12 + LTĐH

2B/T

1.200.000 – 1.400.000

1.300.000 – 1.400.000

1.400.000 – 1.600.000

1.700.000

3B/T

1.600.000 – 1.800.000

1.700.000 – 2.000.000

1.800.000 – 2.100.000

2.500.000

4B/T

2.200.000 – 2.400.000

2.300.000 – 2.600.000

2.400.000 – 2.800.000

3.200.000

5B/T

3.000.000 – 3.300.000

3.300.000 – 3.500.000

3.700.000 – 4.000.000

4.200.000

GIA SƯ GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP

CẤP HỌC

MN + Lớp 1,2,3,4

Các lớp 5,6,7,8

Các lớp 9,10,11

Lớp 12 + LTĐH

2B/T

1.600.000 – 1.800.000

1.800.000 – 1.900.000

2.000.000 – 2.200.000

2.400.000

3B/T

2.400.000 – 2.700.000

2.700.000 – 2.900.000

3.000.000 – 3.200.000

3.600.000

4B/T

3.600.000 – 3.800.000

3.700.000 – 3.900.000

4.000.000 – 4.300.000

4.800.000

5B/T

Liên hệ để được tư vấn.

Liên hệ để được tư vấn.

Liên hệ để được tư vấn.

Liên hệ để được tư vấn.

GIA SƯ TIẾNG ANH GIAO TIẾP

MÔN HỌC

Gia sư Sinh viên

Gia sư Giáo viên

2B/T

1.500.000 – 1.700.000

2.000.000 – 2.200.000

3B/T

2.200.000 – 2.400.000

3.000.000 – 3.200.000

4B/T

2.800.000 – 3.000.000

3.800.000 – 4.000.000

5B/T

Liên hệ để được tư vấn.

Liên hệ để được tư vấn.

GIA SƯ TIẾNG ANH CAMBRIDGE

(STATERS, MOVER, FLYERS)

Gia sư Sinh viên

Gia sư Giáo viên

2B/T

1.200.000 – 1.400.000

2.000.000 – 2.200.000

3B/T

1.800.000 – 2.000.000

3.000.000 – 3.200.000

4B/T

2.400.000 – 2.600.000

4.000.000 – 4.200.000

5B/T

Liên hệ để được tư vấn.

Liên hệ để được tư vấn.

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

(GIAO TIẾP, ÔN HSK

Gia sư Sinh viên

Gia sư Giáo viên

2B/T

1.600.000 – 2.000.000

2.000.000 – 2.200.000

3B/T

2.400.000 – 2.600.000

3.000.000 – 3.200.000

4B/T

3.200.000 – 3.400.000

4.000.000 – 4.200.000

5B/T

Liên hệ để được tư vấn.

Liên hệ để được tư vấn.

GIA SƯ TIẾNG NHẬT

(GIAO TIẾP, ÔN N)

Gia sư Sinh viên

Gia sư Giáo viên

2B/T

1.600.000 – 2.000.000

2.000.000 – 2.200.000

3B/T

2.400.000 – 2.600.000

3.000.000 – 3.200.000

4B/T

3.200.000 – 3.400.000

4.000.000 – 4.200.000

5B/T

Liên hệ để được tư vấn.

Liên hệ để được tư vấn.

GIA SƯ TIẾNG HÀN

(GIAO TIẾP, ÔN TOPIK)

Gia sư Giáo viên

2B/T

2.000.000 – 2.200.000

3B/T

3.000.000 – 3.200.000

4B/T

4.000.000 – 4.200.000

5B/T

Liên hệ để được tư vấn.

GIA SƯ TOEIC

MÔN HỌC

SV dạy cơ bản

SV dạy nâng cao

Gia sư Giáo viên

2B/T

1.600.000 – 1.700.000

1.800.000 – 1.900.000

2.200.000 – 2.400.000

3B/T

2.400.000 – 2.500.000

2.700.000 – 2.800.000

3.200.000 – 3.400.000

4B/T

3.200.000 – 3.300.000

3.600.000 – 3.700.000

4.200.000 – 4.400.000

5B/T

Liên hệ để được tư vấn.

Liên hệ để được tư vấn.

Liên hệ để được tư vấn.

GIA SƯ IELTS

MÔN HỌC

SV dạy cơ bản Pre

SV dạy nâng cao

Gia sư Giáo viên

2B/T

2.000.000 – 2.200.000

2.400.000 – 2.600.000

3.000.000 – 3.500.000

3B/T

2.800.000 – 3.000.000

3.500.000 – 3.700.000

4.500.000 – 5.000.000

4B/T

3.600.000 – 3.800.000

4.500.000 – 4.700.000

6.000.000 – 6.500.000

5B/T

Liên hệ để được tư vấn.

Liên hệ để được tư vấn.

Liên hệ để được tư vấn.

GIA SƯ QUỐC TẾ

MATH – SCIENCE

Gia sư Sinh viên

Gia sư Giáo viên

2B/T

2.000.000 – 2.200.000

2.800.000 – 3.000.000

3B/T

3.000.000 – 3.200.000

4.200.000 – 4.400.000

4B/T

3.800.000 – 4.000.000

5.600.000 – 5.800.000

5B/T

Liên hệ để được tư vấn.

Liên hệ để được tư vấn.

GIA SƯ DẠY TRẺ TỰ KỶ

GIÁO VIÊN

Gia sư Giáo viên

2B/T

2.000.000 – 2.200.000

3B/T

3.000.000 – 3.200.000

4B/T

4.000.000 – 4.200.000

5B/T

Liên hệ để được tư vấn.

GIA SƯ PIANO - ORGAN - GUITAR

GIÁO VIÊN

Gia sư Sinh viên

Gia sư Giáo viên

2B/T

1.600.000 – 1.800.000

2.000.000 – 2.200.000

3B/T

2.400.000 – 2.600.000

3.000.000 – 3.200.000

4B/T

3.200.000 – 3.400.000

4.000.000 – 4.200.000

5B/T

Liên hệ để được tư vấn.

Liên hệ để được tư vấn.

GIA SƯ DẠY VẼ HỘI HỌA, ÔN THI

GIÁO VIÊN

Gia sư Sinh viên

Gia sư Giáo viên

2B/T

1.600.000 – 1.800.000

2.000.000 – 2.200.000

3B/T

2.400.000 – 2.600.000

3.000.000 – 3.200.000

4B/T

3.200.000 – 3.400.000

4.000.000 – 4.200.000

5B/T

Liên hệ để được tư vấn.

Liên hệ để được tư vấn.

GIA SƯ DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Gia sư Sinh viên

200.000 – 230.000 VNĐ/ buổi (1h30′)

Gia sư Giáo viên

300.000 – 350.000 VNĐ/ buổi (1h30′)

ĐĂNG KÝ THUÊ GIA SƯ

Sau khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn để trao đổi thêm những thông tin cần thiết khác. Tất cả thông tin của bạn sẽ được bảo mật.

ĐĂNG KÝ GIA SƯ

Sau khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ xem xét thông tin phù hợp để cập nhật lên website. Xin cảm ơn!